Osiągnięcia

Nasza firma wspiera organizacje charytatywne oraz sport i kulturę. Wspomagamy finansowo oraz rzeczowo w organizowaniu: festynów szkolnych, kościelnych, rekonstrukcji historycznych, spotkań / imprez sportowych.